Informace o projektu

Projekt, projekt... Bergwerkpunk je pro někoho možná zvláštní výraz s pejorativním nádechem, ale podle nás je to velmi výstižný popis toho co se děje s hornickými památkami jak u nás, tak i v dalších státech. Stará štola, šachta nebo dobývka nemá menší hodnotu než dům, či sakrální památka ze stejné doby. Středověké důlní dílo je laicky řečeno středověkou továrnou na rudu, konzervou starých časů a tak s ní podle toho nakládejme... Místo dlouhého úvodu zmíníme pár příkladů: Potřetí jsme zavítali do rumunské Rosia Montany a potřetí jsme se dozvěděli, že místo až 2500 let starých štol zde "opravdu bude" velká jáma - povrchový lom. V Česku je situace jiná a nikdo zde nechce povrchově těžit zlato, ale je zde velký počet firem, pro které je zasypávání a betonování i středověkých štol a šachet dobrý obchod. Polsko je kdesi na pomezí mezi Rumunskem a Českem - u některých lokalit je snaha díry zasypat, u jiných je rozšířit. Všechny podzemní i nadzemní hornické památky navíc spojuje fakt, že jsou bezostyšně "luxovány" novodobými hledači pokladů. To vše je pochopitelně a bohužel přirozený vývoj, těžko mu někdo zabrání, ale... Ale proč neudělat něco pro to, aby alespoň část historie byla zachráněna a deponována v příslušných institucích?! Na stránkách naleznete něco pro pobavení (označené písmeny BWP), fotogalerii ze starých dolů z celé Evropy i články o historii dolování (především z Libereckého kraje). UPLOAD!

© webmaster 2009
Uživatel:
Heslo: