Seznam důlních děl libereckého kraje - Frýdlantská lignitová oblast

Ivan Rous (napsáno 9. 4. 2009)
Abstrakt
Okolí Frýdlantu v Čechách a dalších obcí na řece Smědé.

- důl "Edward"

Poloha: Pravý břeh Smědé u Vísky

Stáří díla: 2. pol. 19. stol

Těžba: lignit

Velikost důlního díla: neznámá

Pozn.: zbytek haldy


- důl "Edward I"

Poloha: Pravý břeh Smědé u Vísky

Stáří díla: 2. pol. 19. stol

Těžba: lignit

Velikost důlního díla: neznámá

Pozn.: dnes areál "JZD"

 

- důl "Edward II"

Poloha: Pravý břeh Smědé u Vísky

Stáří díla: 2. pol. 19. stol

Těžba: lignit

Velikost důlního díla: neznámá

Pozn.: jižní roh zahrady správní budovy?

 

- důl "Gabriele"

Poloha: Pravý břeh Smědé u Vísky

Stáří díla: 2. pol. 19. stol

Těžba: lignit

Velikost důlního díla: neznámá

Pozn.: nedohledáno

 

- důl "Clotilde"

Poloha: Pravý břeh Smědé u Vísky

Stáří díla: 2. pol. 19. stol

Těžba: lignit

Velikost důlního díla: neznámá

Pozn.: zbytek haldy

 

- důl "Josef"

Poloha: Pravý břeh Smědé u Vísky

Stáří díla: 2. pol. 19. stol -

Těžba: lignit

Velikost důlního díla: neznámá

Pozn.: (Josef I - IV, 1933 - 1937)

 

- důl "Überschaar"

Poloha: Pravý břeh Smědé u Vísky

Stáří díla: 2. pol. 19. stol

Těžba: lignit

Velikost důlního díla: neznámá

Pozn.: nedohledáno

 

- důl "Glückauf"

Poloha: Pravý břeh Smědé u Vísky

Stáří díla: 2. pol. 19. stol

Těžba: lignit

Velikost důlního díla: neznámá

Pozn.: nedohledáno

 

- důl "Dreikönig"

Poloha: Pravý břeh Smědé u Vísky

Stáří díla: 2. pol. 19. stol

Těžba: lignit

Velikost důlního díla: neznámá

Pozn.: před cca 50 lety aplanováno, v místě šachty a haldy ruderál

 

- důl (šachta) "Segen Gottes"

Poloha: Levý břeh Smědé u Višňové, Minkovic

Stáří díla: 13. 12. 1858

Těžba: lignit

Velikost důlního díla: neznámá

Pozn.: za pískovnou velká jáma, asi po druhotné těžbě hlušiny, resp. písku

 

- důl (šachta) "Franz Josef"

Poloha: Levý břeh Smědé u Višňové, Minkovic

Stáří díla: 1. 9. 1859 - 1908

Těžba: lignit

Velikost důlního díla: neznámá

Pozn.: nedohledáno

 

- šachta "Marie" a "Marie II"

Poloha: Levý břeh Smědé u Višňové, Minkovic

Stáří díla: 2. pol. 19. stol

Těžba: lignit

Velikost důlního díla: neznámá

Pozn.: rozvaliny ohlubně obou šachet a budovy

 

- šachta "U propustku"

Poloha: Levý břeh Smědé u Višňové, Minkovic

Stáří díla: 2. pol. 19. stol

Těžba: lignit

Velikost důlního díla: neznámá

Pozn.: dochovaná halda severně od šachet Marie

 

- důl (šachta) "Edward"

Poloha: Levý břeh Smědé u Višňové, Minkovic

Stáří díla: 27. 8. 1857

Těžba: lignit

Velikost důlního díla: neznámá

Pozn.: nedohledáno

 

- důl (šachta) "Clotilde"

Poloha: Levý břeh Smědé u Višňové, Minkovic

Stáří díla: 27. 10. 1857

Těžba: lignit

Velikost důlního díla: viz. mapa 1878, Geofond kutná hora

Pozn.: jámy , dnes na  místě zahrádkářské kolonie

 

- důl (šachta) "Hilfe Gottes"

Poloha: Levý břeh Smědé u Višňové, Minkovic

Stáří díla: 9. 3. 1861

Těžba: lignit

Velikost důlního díla: neznámá

Pozn.: nedohledáno

 

- důl (šachta) "Anna"

Poloha: Levý břeh Smědé u Višňové, Minkovic

Stáří díla: 2. pol. 19. stol - 1908

Těžba: lignit

Velikost důlního díla: neznámá

Pozn.: nedohledáno

 

- důl (šachta) "Hoffnung"

Poloha: Levý břeh Smědé u Višňové, Minkovic

Stáří díla: 1917 - 1927

Těžba: lignit

Velikost důlního díla: neznámá

Pozn.: nedohledáno

© webmaster 2009
Uživatel:
Heslo: