BWP zasedání na Jizerce

Ivan Rous (napsáno 26. 4. 2009)
Abstrakt
Zasedání, které skončilo zásahem hasičů...

Již v pátek večer jsme se se Zbyňkem (dále Velký "Z", či "Z") odebrali na jizerskohorskou občasnou základu BWP. Dvě auta, dva lidi, dvě psychózy - tak by šel shrnout páteční večer. "Z" celou cestu přemýšlel, co mu v autoservisu při běžné opravě opět ukradli a celou cestu naslouchal vozu, aby včas zaregistroval odpadávající součásti, které následně sbíral a rutině házel do zavazadlového prostoru. Já jsem naslouchal také. Ovšem z jiných důvodů. V pátek jsem zakoupil staronový automobil a celou cestu jsem přemýšlel, co je na něm špatně - naštěstí jsem chybu nenalezl, mimo mírně sešlého spojkového ložiska a vytahaných silentbloků na převodovce. 

V momentě, kdy jsme se potkali u chalupy a já zahlédnul poprvé vůz Velkého "Z", jsem krutě zesinal. Z auta trčely obrovské sloupy, ve kterých jsem bezpečně poznal "reprobedny" a zbytek auta zabíral menší, asi stokilogramů vážící zesilovač. Velký "Z" zamumlal něco ve smyslu, že silnější zesilovač při posledním pokusu o nastartování v Poříčanech vyhodil pojistky elektrárny Mělník. Za pomoci lesních dělníků jsme přestěhovali bedny do světnice, pro každou probourali ve stropě díru (naštěstí strop tvoří jen dřevěné desky na trámech a donesli zesilovač. "Takhle to nepůjde, ...fix!" zahřměl Velký "Z" a dodal: "Vejškáče jsou v prvním patře, takhle to nemá smysl!"

Reprobedny jsme umístili úhlopříčně do světnice, zavolali na ČEZ ať se připraví na vyšší odběr a o minutu později jsme rozpálili dráty vysokého napětí, vedoucí do osady Jizerka, do červena. Zesilovač startoval. Já v té chvíli utíkal pryč od chalupy a po nelezení vhodného dolíku si lehnul čelem k zemi a nohama k epicentru plánovaného výbuchu. Ozvala se rána, a já v ní poznal náznak jakési hudby a najednou se rozhostilo na Jizerce ticho, narušené pouze zvyky prchající zvěře, která mizela za hranicemi s tím, že radši Polsko, než BWP.

Odvážil jsem se do chalupy, kde Velký "Z" zuřivě telefonoval, respektive vedl telefonickou konferenci a moderoval diskuzi mezi společnostmi ČEZ a E.ON, aby se konečně dohodly, kudy na Jizerku přivézt větší než menší množství "šťávy", což je jak jsem se dozvěděl,  slangový výraz profesionálů pro elektrickou energii. Mezitím přicházeli lidé z okolí a pokládali před chalupu okna a dveře. Nejdále doletělo střešní okénko, které dovezl rozespalý a rozmrzelý majitel Jeřábkovny. Zbytek večera jsme strávili ve společnosti ředitelů společností ČEZ a E.ON a přesvědčovali je, že tak krásné místo jako je Jizerka potřebuje vlastní elektrárnu, alespoň malou, tepelnou.

 

Druhý den Dorazil Čičák s přítelkyní a já zajel pro Catalinu, která kdesi v okolí Turnova horolezila. Sobotní večer začal stěhováním reprobeden před chalupu a stavěním bezpečnostních žulových opěrných zdí za reproduktory. ČEZ se přes den dohodnul s E.ONem a tak bylo i dost "šťávy" na muziku.

Zasedání BWP začalo zvesela s punkovou legendou Aurorou a pokračovalo dlouhou debatou o nesmrtelnosti. Lektoroval jsem část, kde se rozebíraly příčinny neomezené nesmrtelnosti, Catalina lektorovala část o dětech do 13. let. Následoval blok, kde jsme debatovali o vztahu a postoji BWP k aktuálním problémům, jako je např. Poseidon a další. Jednomyslně jsme odhlasovali, že důležitá je skromnost, ale že BWP je stejně nejlepší. Se skromností můžeme operovat jen a pouze mimo okruh BWP, který je prostě nejlepší. Bohužel jsme nenašli shodu v čem že je BWP nejlepší. V závěru noci se opékala klasicky srna a k ránu jsme se rozpotáceli do postelí.

 

V zájmu objektivity musíme uvést, že zasedání doprovázela i oběť - chalupa psychicky neunesla reprodukovanou hudbu a v neděli ve 12:00 se rozhodla spontánně upálit, což provedla zapálením dřevěných trámů a podlahy v okolí kamen. Do příjezdu hasičů z Velkých Hamrů jsme se snažili navázat s ohněm kontakt a uprosti ho, aby "toho nechal" a Catalina neohroženě dělala na oheň "Ty, ty, ty!". Nenechal toho a vesele pokračoval v hoření. S tvrzením hasičů, že: "To už je na hrábě..." jsem se nespokojil a přemlouval oheň dál. Hasiči se nakonec pustili do ohně také a ve 12:45 bylo po všem. Já dostal od hasičů paragon o proběhlé události a začal s rekonstrukcí chalupy, v čemž mi vydatně pomáhala Catalina.

 

A co říci závěrem?

Děkujeme společnostem ČEZ a E.ON za elektrický proud, Polsku za azyl pro zvířátka a profesionálním hasičům Velké Hamry za zásah ve staré chalupě.  Ještě jednou všem děkujeme!  

© webmaster 2009
Uživatel:
Heslo: