I. hornická konference Radzimowice 2009

Ivan Rous (napsáno 12. 8. 2009)
Abstrakt
První srpnový víkend v Polsku

První srpnový víkend se konala v Radzimowicích třídenní slavnost "Swiat kultur". Součástí byla i I. konference o dolu Wilhelm (dnes známý pod názvem Šachta Luiza)

 

"Historia gornictwa w Wolnym Miescie Stara Gora".

Přednášející:

Halina Zyzanska (Zagan)

Jaromir Reinhardt (Leipzig)

Donald Baranski (Bolkow)

Ivan Rous (Liberec)

 

Halina Zyzanska představila celkovou situaci v okolí Radzimowic, Wojcieszowa, Kaczorowa a Bolkova z hlediska výskytu důlních děl a vysvětlila situaci prvních exploračních kroků v 90. letech 20. století. Speleoklub Bobry ve spolupráci s policií a dalšími organizacemi v té době zpřístupnil šachtu Luiza. Při přednášce byly Halinou promítnuty fantastické fotografie z prvních výprav do dolu, včetně dnes již nepřístupných míst.

 

Jaromir Reinhardt se opět po roce vrátil k představení "partnerského města" Altenberg v Německu (původní název Radzimowic je Altenberg a Silberberg). Na příkladu velké altenbergské pinky vysvětloval vývoj důlního díla, včetně vztahu k hornické osadě (městu). Zároveň porovnal vývoj Altenbergu s Radzimowicemi. Přednášku doplnil krásnými schématy těžby rudy a vývoje důlních technik.

 

Donald Baranski se dlouhodobě věnuje archivním pramenům souvisejícími s historií hornictví v oblasti mezi Bolkowem a Wojcieszowem (... a nejen zde). Ve svém příspěvku se věnoval archiváliím se vztahem k dolu Wilhelm. Podařilo se mu získat vynikající materiál z 50. let. Zároveň vypátral postup stěhování archiválií z Radzimowic až do archivu WUG. Famózní byly promítané fotografie z 50. let i stavebně-dokumentační výkresy šachty Arnold.

 

Můj příspěvek se týkal již čtyřletého intenzivního bádání na šachtě Luiza. Představil jsem s kolegy velký 3D model okolí šachty Luiza, stejně jako kopie originálních plánů z 20. let získané přes kolegy z Wroclawské univerzity. Dále jsem mluvil o archeologických nálezech, dnes deponovaných v muzeu v Jelení hoře.

 

Výsledkem celé konference je synchronizace dalšího postupu. Šoltys Radzimowic Viktor Urbanczyk na závěr přednesl vizi knihy o hornictví v Radzimowicích. Výtěžek z prodeje by šel na další bádání v oblasti a financoval by již odbornou publikaci věnující se dolu Wilhelm.

 

A co bylo dál?

V pátek večer přijela stará garda Speleoklubu Bobry a začalo být opravdu hodně veselo. Druhý den nám Bobři ukázali štolu v Lípě i zatím bezejmennou šachtu kdesi v krasovém terénu za Lípou. Domluvili jsme další "kopací" akci a hlavně návštěvu Zaganě.

V sobotu se také objevil Mediator a Darius, oba s rodinami. Slavnost Swiat Kultur, respektive bohatý kulturní program, nenechal nikoho vydechnout a v jednom zápřahu se jelo od pátka do neděle.  

 

 

© webmaster 2009
Uživatel:
Heslo: