Nové drobné poznatky v oblasti protileteckých krytů v Liberci

Ivan Rous (napsáno 15. 1. 2010)
Abstrakt
Na co se můžete v nejbližších týdnech těšit.

Ve spolupráci s Magistrátem města Liberce - oddělením krizového řízení se podařilo objevit původní dokumentaci k protileteckému krytu na Husově ulici. Součástí je i plán ing. Čížka, který zachycuje stav díla po Druhé světové válce. Dodnes jsme pouze tušili rozsah prací provedených během války, který jsme odvozovali od původního náčrtku. Také můžeme definitivně vyloučit existenci "tajné" chodby vedoucí podle legend do budovy TUL "A". Během několika týdnů představíme mapu, která bude zachycovat stav krytu v roce 1952, tedy v roce kdy se začalo s dostavbou.

 

Zároveň můžeme již s jistotou říci, že protiletecký kryt u Liebiegovy vily na Jablonecké ulici byl zčásti vybudován již za Druhé sv. války. Dokládají to původní prvky z období 1939 - 1945 (...které jsem při minulých návštěvách přehlédnul... ), jakými jsou například protiplynové dveře či relikty starého topení. Bohužel dosud neznáme rozsah původních prostor - ke krytu existuje jen minimum archiválií a dodnes jsme neobjevili stavební výkresovou dokumentaci. 

 

A co nového v Liberci? V centru Babylon dnes bude otevřena 10 metrů dlouhá štola, která bude součástí IQ parku...

 

 

© webmaster 2009
Uživatel:
Heslo: