Aktualizace výkresu protileteckého krytu na Husově ulici v roce pro rok 1952

Ivan Rous (napsáno 24. 3. 2010)
Abstrakt
Nové podklady.

V archivu se nám podařilo objevit výkres "Oblastního sběrného střediska" (OSS), které doplňuje výkres staveniště krytu z roku 1952. Díky plánu OSS jsme mohli doplnit zobrazení bývalých baráků. OSS na Husově ulici vyrostlo z bývalého lazaretu, který možná ke konci války sloužil jako zajatecký tábor. Lazaret mohl být zrušen v době, kdy byl zřízen lazaret v budově tělocvičny ve Starém Harcově. V roce 1945 byl bývalý lazaret na Husově ulici využit pro odsun německého obyvatelstva.

Kryt na Husově ulici pravděpodobně měl pravděpodobně sloužit jak K. Henleinovi, tak i osazenstvu lazaretu. O jeho bližším určení zatím nemáme žádné informace. V místech nemocničních zařízení byla stavba protileteckých krytů vyžadována a do konce války byla v Liberci i zahájena.

 

http://www.bergwerkpunk.com/index.php?content=obrazek&id_obr=392

© webmaster 2009
Uživatel:
Heslo: