Výstava "Pozůstatky válek XX. století na Liberecku a v Euroregionu Nisa

Ivan Rous (napsáno 27. 6. 2010)
Abstrakt
Severočeské muzeum v Liberce, Velký výstavní sál, 29. června - 15. srpen 2010. Otevřeno denně mimo pondělí od 9:00 do 17:00

Výstava je rozdělena na několik samostatných okruhů. Soustředili jsme se na zachycení posledních faktických zbytků staveb souvisejících s válkami 20. století, ale i na systematické zjištění a analýzu archivních materiálů. Prezentované výsledky jsou prvním stupněm plošného výzkumu a mimo jiné mají pomoci najít poslední pamětníky popisovaných událostí či staveb. Veškeré získané poznatky budou shrnuty v knize "Koncentrační, pracovní a jiné tábory Liberecka a Euroregionu Nisa".

 

Na přípravě výstavy se nezanedbatelnou, a v mnohých tématech i zásadní, měrou podílely následující instituce: Státní okresní archiv Liberec, Státní okresní archiv Jablonec nad Nisou, Magistrát města Liberec, Městský úřad Jablonec nad Nisou, Městský úřad Smržovka, Muzeum Gross-Rosen v Rogoznici (Polsko), Vojenský topografický ústav Dobruška, Městský úřad Rychnov u Jablonce nad Nisou, Muzeum obrněné techniky Smržovka, Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje a další.

 

Speciální dík patří Haně Chocholouškové, Janu Kašparovi, Jakubu Feigemu a dalším zaměstnancům archivů v Liberci a Jablonci nad Nisou, Marku Řeháčkovi, Lubomíru Popovi a Heleně Procházkové z Magistrátu města Liberec, Jiřímu Duškovi za texty a zpracování kapitoly o československém opevnění, Janu Balcarovi za poskytnutí obrovského množství informací k provozům Spreewerk v Hrádku nad Nisou a Chrastavě, Jindřichu Kurfiřtovi za materiály o koncentračním táboře v Rychnově, Janu Bitmanovi za informace k dění v okolí Smržovky a Jiřetína pod Bukovou, Františku Křůmalovi za vydatnou pomoc a za materiály ke koncentračnímu táboru v Rýnovicích a mnoha dalším...

 

Na výzkumu a přípravě výstavy se podíleli kolegové: Lubor Lacina, který zpracoval přehled pomníků válečných událostí na Liberecku a spolupracoval na terénních i archivních výzkumech, Petr Fatka ze společnosti Nautico, který nám otevřel nové „podvodní“ obzory, Radek Janoušek, Ladislav Pašek a další jeskyňáři z ČSS ZO 4-01 Liberec, se kterými jsme objevovali podzemní prostory, Jaroslav Janoušek z muzea obrněné techniky Smržovka a především Rado Faltis, který nám předal ohromnou spoustu materiálu v podobě sepsaných vzpomínek na válečný Liberec. Grafické práce provedl Jiří Sloup a s realizací pomáhaly Jitka Rázková a Andrea Chloubová.

 

Vznik výstavy umožnila štědrost firem TERMIZO a.s., HAVAX a.s. a TRANSPAN Josef Panožka.

© webmaster 2009
Uživatel:
Heslo: