Upload souborů

Pozor! veřejné rozhraní slouží pouze pro upload, tj. nemáte kontrolu nad vkládaným obsahem. Vkládat lze soubory s příponou jpg, png, txt, html a doc, dále potom archivy zip. Podle přípony jsou dále dělené do příslušných složek a administrátor je umisťuje dle svého uvážení.

Aby byl Váš soubor bezpečně uložen, je třeba dodržovat následující pravidla:

Soubor:     
© webmaster 2009
Uživatel:
Heslo: